Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. De uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bisschop van Utrecht heeft in Friesland en Groningen een grote bijdrage geleverd aan de uitbouw van het parochiewezen sinds ca. 950. De bisschop lijkt daarbij planmatig te werk te zijn gegaan samen met de lokale adel. Hij liet parochiegebieden afbakenen en deelde oude en nieuwe moederkerken een centrale rol toe in de zielzorg, kerkelijke rechtspraak en kerkelijke belastingheffing. Waar in de Karolingische tijd de kerken als missiecentra nog los naast elkaar fungeerden, werden ze nu door hem gaandeweg in een districtsverband ondergebracht. De vraag die in dit opstel wordt behandeld is of en hoe de bisschop ook in het ‘Hollandse’ Friesland de territoriale parochie heeft geïntroduceerd.
Vertaalde titel van de bijdrageChurch, power and space in Holland until the middle of the eleventh century
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)264-273, 309-310
Aantal pagina's12
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. De uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit