Chytrid infections and diatom spring blooms: paradoxical effects of climate warming on fungal epidemics in lakes?

B.W. Ibelings, A.S. Gsell, W.M. Mooij, E. Van Donk, Silke van den Wyngaert, L.N. De Senerpont Domis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chytrid infections and diatom spring blooms: paradoxical effects of climate warming on fungal epidemics in lakes?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences