'Cimarrón': een Spaans-Caraïbisch contrast met Suriname

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)194-208
TijdschriftOSO: tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied
Volume11
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit