Circadian control of glucose metabolism

A. Kalsbeek, Susanne la Fleur, Eric Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

200 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circadian control of glucose metabolism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences