Circadian rest-activity rhythm monitoring in aging and Alzheimer's disease

W. Witting, M. Mirmiran, P. Eikelenboom, I.H. Kwa, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelGeriatric Psychiatry abd New Technologies
Plaats van productieNeuss
UitgeverijJanssen Publishers
Pagina's281-292
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit