Circadian rhythm deterioration in early Alzheimer disease and the preventive effects of light.

E.I.S. Most

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Scheltens, P., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning03 dec. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit