Circadian rhythms in blood pressure and heart rate in SCN-lesioned and unlesioned transgenic hypertensive rats

K. Witte, A. Schnecko, R.M. Buijs, [No Value] Lemmer B.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBiological Rhythm Research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit