Circles of Confidence in Correspondences. Confidentiality in seventeenth-century knowledge exchange in networks of letters and drawings

C.M.J.M. van den Heuvel, Scott B Weingart, Nils Spelt, H.J.M. Nellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circles of Confidence in Correspondences. Confidentiality in seventeenth-century knowledge exchange in networks of letters and drawings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities