Circuit Investigations With Open-Source Miniaturized Microscopes: Past, Present and Future

Daniel Aharoni, Tycho M. Hoogland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circuit Investigations With Open-Source Miniaturized Microscopes: Past, Present and Future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences