Circular alternatives to peat in growing media: A microbiome perspective

Tanvi Taparia* (Co-auteur), Ed Hendrix, Els Nijhuis, Wietse de Boer, Jan van der Wolf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circular alternatives to peat in growing media: A microbiome perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences