Circulating neurohypophysial hormones in anencephalic infants

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-119
TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
Volume157
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit