Circumscription of the anthracnose pathogens Colletotrichum lindemuthianum and C. nigrum

F. Liu, L. Cai, P.W. Crous, U. Damm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  39 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Circumscription of the anthracnose pathogens Colletotrichum lindemuthianum and C. nigrum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences