Citation Cycles and Peer Review Cycles

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

  29 Citaten (Scopus)
  481 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's39-55
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit