Citation of a taxon name identifier issued by the ICN-recognized registration repositories instead of taxon name author citation

Gerhard Rambold, Konstanze Bensch, Paul M. Kirk, Yi-Jian Yao, Vincent Robert, Veronica Sanz, Dagmar Triebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1200-1203
TijdschriftTaxon
Volume66
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit