cite-as: A Link Relation to Convey a Preferred URI for Referencing

Herbert van de Sompel, Michael L. Nelson, Geoff Bilder, John Kunze, Simeon Warner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)

Samenvatting

A web resource is routinely referenced by means of the URI with which it is directly accessed. But cases exist where referencing a resource by means of a different URI is preferred. This specification defines a link relation type that can be used to convey such a preference.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftRFC
Volume8574
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'cite-as: A Link Relation to Convey a Preferred URI for Referencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit