Citizen science project reveals novel fusarioid fungi (Nectriaceae, Sordariomycetes) from urban soils

P.W. Crous, M. Hernández-Restrepo, A.L. van Iperen, M. Starink-Willemse, M. Sandoval-Denis, J.Z. Groenewald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Citizen science project reveals novel fusarioid fungi (Nectriaceae, Sordariomycetes) from urban soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds