Citomorphological, cultural, molecular and pathogenical characterization of Rhizoctonia solani Kühn associated with rice in Tocantins, Brazil

E.C. Souza, E.E. Kuramae, A.K. Nakatani, M.A. Basseto, A.S. Prabhu, P.C. Ceresini

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    218 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Citomorphological, cultural, molecular and pathogenical characterization of Rhizoctonia solani Kühn associated with rice in Tocantins, Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology