Ciudadanos armados de ley: A propósito de la violencia en Bolivia, 1839–1875. By Marta Irurozqui. Review

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
TijdschriftHispanic American Historical Review
Volume100
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2020

Citeer dit