Cladophialophora abudans, a novel species of Chaetothyriales isolated from the natural environment

P.-Y. Feng, G.S. de Hoog, M.J. Najafzadeh, A.H.G. Gerrits van den Ende, B. Stielow, H. Badali, W.A. Boeger, V. Vincente

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)381-391
  TijdschriftMycological Progress
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mei 2014

  Citeer dit