Cladophialophora saturnica sp. nov., a new opportunistic species of Chaetothyriales revealed using molecular data.

H. Badali, V.O. Carvalho, V. Vincente, D. Attili-Angelis, I.B. Kwiatkowski, A.H.G. Gerrits van den Ende, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    55 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cladophialophora saturnica sp. nov., a new opportunistic species of Chaetothyriales revealed using molecular data.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences