Cladosporium fulvum (syn. Passalora fulva), a highly specialized plant pathogen as a model for functional studies on plant pathogenic Mycosphaerellaceae

B.P.H.J. Thomma, P.H. Van Esse, P.W. Crous, P.J.G.M. De Wit

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  192 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)379-393
  TijdschriftMolecular Plant Pathology
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit