Cladosporium leaf-blotch and stem rot of Paeonia spp. caused by Dichocladosporium chlorocephalum gen. nov.

K. Schubert, U. Braun, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  231 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cladosporium leaf-blotch and stem rot of Paeonia spp. caused by Dichocladosporium chlorocephalum gen. nov.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences