Cladosporium species in indoor environments

K. Bensch, J.Z. Groenewald, M. Meijer, J. Dijksterhuis, Ž. Jurjević, B. Andersen, J. Houbraken, P.W. Crous, R.A. Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

128 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cladosporium species in indoor environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology