Clara Wichmann, Figurehead and Proclaimed Icon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift37
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit