CLARIN Data Management Activities in the PARTHENOS Context

Marnix van Berchum, Thorsten Trippel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit