Classics Revisited: Robert Castel's Les métamorphoses de la question sociale (1995)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-161
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit