Classification of hydrological regimes of northern floodplain basins (Peace-Athabasca Delta, Canada) from analysis of stable isotopes (δ18O, δ2H) and water chemistry

Brent B. Wolfe* (Co-auteur), Tammy L. Karst-Riddoch, Roland I. Hall, Thomas W.D. Edwards, Michael C. English, Roger Palmini, Suzanne McGowan, Peter R. Leavitt, Sheila R. Vardy

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of hydrological regimes of northern floodplain basins (Peace-Athabasca Delta, Canada) from analysis of stable isotopes (δ18O, δ2H) and water chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences