Classification of Aspergillus, Penicillium, Talaromyces and related genera (Eurotiales): An overview of families, genera, subgenera, sections, series and species

J Houbraken, S Kocsubé, C M Visagie, N Yilmaz, X-C Wang, M Meijer, B Kraak, V Hubka, K Bensch, R A Samson, J C Frisvad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

256 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of Aspergillus, Penicillium, Talaromyces and related genera (Eurotiales): An overview of families, genera, subgenera, sections, series and species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences