Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota

E. B. Gareth Jones, Satinee Suetrong, Jariya Sakayaroj, Ali H. Bahkali, Mohamed A. Abdel-Wahab, Teun Boekhout, Ka-Lai Pang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  278 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  This paper lists the accepted names and classification of marine fungi, updating the scheme presented in 2009. The classification includes 1,112 species (in 472 genera): Ascomycota 805 (in 352 genera), Basidiomycota 21 species (in 17 genera), Chytridiomycota and related phyla 26 species (in 13 genera), Zygomycota three (in two genera), Blastocladiomycota one species (one genus), asexual morphs of filamentous fungi 43 (in 26 genera); and marine yeasts: Ascomycota 138 species (in 35 genera), Basidiomycota 75 species (in 26 genera). These fungi belong to 129 families and 65 orders. The Halosphaeriaceae remains the largest family of marine fungi with 141 species in 59 genera, while the most specious genera are Aspergillus (47 species), Penicillium (39 species) and the yeast genus Candida (64 species). The review includes details of recent higher order nomenclature changes, and accounts of new families, genera and species described over the past 5 years.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-72
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jul. 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit