Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota

E. B. Gareth Jones, Satinee Suetrong, Jariya Sakayaroj, Ali H. Bahkali, Mohamed A. Abdel-Wahab, Teun Boekhout, Ka-Lai Pang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  280 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences