Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota

E. B. Gareth Jones, Satinee Suetrong, Jariya Sakayaroj, Ali H. Bahkali, Mohamed A. Abdel-Wahab, Teun Boekhout, Ka-Lai Pang

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences