Classifications as Linked Open Data: Challenges and Opportunities

Rick Szostak, Richard P. Smiraglia, Andrea Scharnhorst, Ronald Siebes, Aida Slavic, Daniel Martínez Ávila, Tobias Renwick

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classifications as Linked Open Data: Challenges and Opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science