Classifying the LOD Cloud: Digging into the Knowledge Graph

Daniel Martínez Ávila, Richard P. Smiraglia, Rick Szostak, A.M. Scharnhorst, Wouter Beek, Ronald Siebes, Laura Ridenour, Vanessa Schlais

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Classifying the LOD Cloud: Digging into the Knowledge Graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science