Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all)

Jeroen van Craenenbroeck, M. van Koppen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences