Clearance rates of bacteria by the rotifer Filinia longiseta (Ehrb.) measured using three tracers

A.L. Ooms-Wilms, G. Postema, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-260
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume255
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit