Clearance rates of Bosmina species in response to changes in trophy and food concentration

R.D. Gulati, C. Vuik, K. Siewertsen, G. Postema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)745-750
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit