Cletus kurtzman: 1938-2017

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftFEMS Yeast Research
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit