Cletus P. Kurtzman (1938-2017) - father of modern yeast taxonomy IN MEMORIAM

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftIMA Fungus
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit