Clientelism and Political Parties in Southeast Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)557-562
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume171
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit