Clientelism in Small States: How Smallness Influences Patron-Client Networks in the Caribbean and the Pacific

Wouter Veenendaal, Jack Corbett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-80
TijdschriftDemocratization
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit