Clientelism, trust networks, and India's identity politics; Conveying closeness in Gujarat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-43
TijdschriftCritical Asian Studies
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit