Climate change and invasion by intracontinental range-expanding exotic plants: the role of biotic interactions

W.E. Morriën, T. Engelkes, M. Macel, A. Meisner, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climate change and invasion by intracontinental range-expanding exotic plants: the role of biotic interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology