Climate change: Fatter marmots on the rise

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-447
TijdschriftNature
Volume466
Nummer van het tijdschrift7305
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climate change: Fatter marmots on the rise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit