Climate-driven changes in the ecological stoichiometry of aquatic ecosystems

D.B. Van de Waal, A.M. Verschoor, J.M.H. Verspagen, E. Van Donk, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

445 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climate-driven changes in the ecological stoichiometry of aquatic ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences