Climate Extremes, Rewilding, and the Role of Microhabitats

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climate Extremes, Rewilding, and the Role of Microhabitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences