Climate warming and trophic mismatches in terrestrial ecosystems: the green-brown imbalance hypothesis

M.P. Thakur (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer20190770
TijdschriftBiology Letters
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit