Climbing fiber burst size and olivary sub-threshold oscillations in a network setting.

J.R. De Gruijl, P. Bazzigaluppi, M.T. De Jeu, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1002814
TijdschriftPLoS Computational Biology
Volume8
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit