Clinical and genetic aspects of pseudoxanthoma elasticum.

A.S. Plomp

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, P.T.V.M., Promotor
  • Bergen, A.A.B., Promotor
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit