Clinical characteristics and epidemiology of pulmonary pseudallescheriasis

A.S. Kantarcioglu, G.S. de Hoog, J. Guarro

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    20 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical characteristics and epidemiology of pulmonary pseudallescheriasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences