Clinical evidence for an association between familial adenomatous polyposis and type II diabetes

M.H. Nieuwenhuis, K.F. Douma, E.M. Bleiker, N.K. Aaronson, H. Clevers, H.F. Vasen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1488-1489
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume131
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit